Từ 1/1/2016, đóng bảo hiểm xã hội tính cả phụ cấp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong đó quy định tiền lương và các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc người lao động phải đóng từ 1/1/2016 đến hết năm 2017.
 
Theo hướng dẫn của Bộ, các loại phụ cấp bao gồm: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự sẽ được tính hết vào khi người lao động đóng bảo hiểm xã hội.
 
Từ 1/1/2018 trở đi, người lao động đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng. Các khoản bổ sung khác là khoản tiền cụ thể mà chủ doanh nghiệp trả thường xuyên mỗi kỳ lương cùng với lương thỏa thuận trong hợp đồng.
 
Tiền đóng bảo hiểm xã hội không bao gồm các chế độ phúc lợi như tiền thưởng, thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác trong hợp đồng lao động.
 
Thông tư cũng quy định, nếu người lao động ngừng việc mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và chủ doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương lao động hưởng trong thời gian trên. Quy định được áp dụng cho người lao động hưởng lương do doanh nghiệp quyết định, có hiệu lực từ ngày 15/2/2015. Đối với lao động hợp đồng từ 1 đến dưới 3 tháng, cách đóng này được áp dụng từ 1/1/2018.
 
Lý giải cho quy định này, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cho rằng đây chủ yếu là các phụ cấp đầu vào, hầu như không biến động. Việc xác định các khoản phụ cấp này đều được tính toán kỹ cùng các chuyên gia, không gây thâm hụt nhiều đến thu nhập người lao động và xáo trộn lớn đến chi phí doanh nghiệp. 
 
Sở dĩ không chọn các khoản đầu ra bởi đó là các khoản không ổn định, phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh, quá trình làm việc của người lao động. Đây cũng là cách để các nhà làm luật chia sẻ với khó khăn với doanh nghiệp lẫn người lao động hiện nay.
 
Theo VnEconomy